Ingredienser Magnetisk Eyeliner

Grusomhet | Vegansk | Glutenfri

cyklodimetylsiloksan, isomert dodekan, polydimetylsiloksan, titandioksid, bivoks, trimetylsiloksysilikat, polyetylenvoks, mikrokrystallinsk voks / parafin, polyisobutylen, silika, glimmerpulver, isododekan, styren / isopren-isopylsilpylsiloksyl,

- Nettovekt: 5 ml